ISO sertifikaati omav, 30-aastase kogemusega keeleteenuste pakkuja

Tõlkebüroo | Skandinaavia / Põhjagermaani keeled: taani, fääri, islandi, norra, rootsi | Põhja-Euroopa tõlkebüroo Baltic Media

Tõlkebüroo | Skandinaavia / Põhjagermaani keeled: taani, fääri, islandi, norra, rootsi | Põhja-Euroopa tõlkebüroo Baltic Media

Põhjagermaani keeled kuuluvad indoeuroopa keelkonna germaani keelte harusse koos läänegermaani keelte ja väljasurnud idagermaani keeltega. Põhjagermaani keeli nimetatakse mõnikord ka „Põhjamaade keelteks“ (taani, rootsi, norra keel).

Skandinaavias viitab termin „Skandinaavia keeled“ kolmes mandri-Skandinaavia riigis räägitavatele keeltele kui Põhjamaade keelte alaharule, hõlmamata saartel räägitavaid fääri ja islandi keeli.

Põhjamaades räägib Skandinaavia keeli oma emakeelena umbes 20 miljonit inimest, sealhulgas ligikaudu 5%-line vähemus Soomes. Põhjagermaani keeleharusse kuuluvaid keeli räägitakse ka Gröönimaal ning sisserändajate hulgas Põhja-Ameerikas.

Põhjamaade ja Balti tõlkebüroo Baltic Media

Põhjamaade ja Balti tõlkebüroo Baltic Media on juhtiv digitaalsete tõlketeenuste pakkuja Põhja-Euroopas, spetsialiseerudes Põhja-Euroopa (sh Põhjamaade, Baltimaade ja slaavi) keeltele enamasti tõlketeenustega rootsi, soome, taani, islandi, norra, saksa, inglise, poola, vene, läti, leedu ja eesti keelest/keelde.

ISO-sertifitseeritud keeleteenusepakkujana pakub tõlkebüroo Baltic Media inimtõlketeenuseid nii eraettevõtetele, riigiasutustele kui ka üksikklientidele.

Laienda ja loe veel

 

Mõned meie kliendid