ISO sertifikaati omav, 30-aastase kogemusega keeleteenuste pakkuja

Tõlketöö  | Tõlkijatele kättesaadavad töökohad | Töö tõlkijana

TÕLKIJAD / KORREKTORID

Kui olete tõlk, tõlkija või korrektor ning huvitatud koostööst ettevõttega “Baltic Media Ltd”, palume edastada meile oma avaldus. Meil on hea meel töötada nii üksikisikute kui ettevõtetega, eeldades, et ettevõte on ettenähtud viisil registreeritud. Käsitleme kogu meile edastatud teavet rangelt konfidentsiaalsena.


Nimi, perekonnanimi *:
Aadress:
Isiku- või registrikood:
Kodune telefoninumber:
Telefoninumber tööl:
Mobiiltelefoninumber *:
E-posti aadress *:
Faks:

Pakun

Tõlketeenust * (keelest) (keelde)

Tekstide toimetamist, korrektuuri (keeles)


Minu emakeel *:
Minu CV (lisada)::
Spetsialiseerumine::

Olen spetsialiseerunud järgnevate valdkondade tõlkimisele:

Rekomendatsioonid/hinnangud::
Minu kasutuses on järgnevad tehnilised seadmed (arvuti, programmid jm):

Sooviksin oma töö eest saada järgnevat tasu:

sõna kohta *

tunni eest *

Mõned meie kliendid