ISO sertifikaati omav, 30-aastase kogemusega keeleteenuste pakkuja

Leedu tõlked ja lokaliseerimine 

 

Leedu keel 

Keelkond: indoeuroopa, balti, leedu
Leedu keel on üks kahest säilinud balti keelest (teine on läti keel), mis moodustavad omaette keelerühma indoeuroopa keelte hulgas. Leedu keelt peetakse üheks kõige vähem muutunud tänapäeval kõneldavaks indoeuroopa keeleks ning see on umbes sama vana kui sanskrit. Kõige lähemad sugulased on slaavi ja germaani keeled.
Ametlik keel: Leedu, Euroopa Liit
Keelekood ISO 639-1: LT
 
Leedu tõlked ja lokaliseerimine   Leedu keel
Põhjamaade ja Balti tõlkebüroo Baltic Media Leedu tõlked ja lokaliseerimine   Leedu keel

 

Professionaalsed leedu keele tõlkijad 

Meie andmebaasis on üle 30 leedu keele spetsialisti. Baltic Media kvaliteedisüsteemi kohaselt alati kui võimalik, teostab tõlke kliendile vajalikku keelde leedu keelt EMAKEELENA kõnelev tõlkija ja/või kes elab Leedus.
 
Me palkame ainult professionaale, kellel on keelealane kõrgharidus ja/või tõlkekogemus koos kitsamale erialale spetsialiseerumisega või ilma.
 
Oleme juurutanud ja töötame vastavalt standardile kvaliteedijuhtimise süsteem ISO 9001:2015, seega oleme parandanud projekti koordineerimise ja töö teostaja valiku protseduuri. Baltic Medial on loodud omaenda leedu keele tõlkija testimise süsteem. Nõuded: filoloogiline haridus, vähemalt 5-aastane tõlkekogemus, soovitused teistelt klientidelt, proovitõlge.
 
Suur hulk on meie leedu keele allhankijatest on leedu keele sertifitseeritud tõlkijad. See kvalifikatsiooninõue on oluline leedukeelsete tõlgete notariaalse kinnituse saamiseks või tõlkimiseks kohtuprotsessidel.
 
Professionaalsed leedu keele tõlkijad

 

Põhjamaade ja Balti tõlkebüroo Baltic Media

Põhjamaade ja Balti tõlkebüroo Baltic Media on juhtiv digitaalsete tõlketeenuste pakkuja Põhja-Euroopas, spetsialiseerudes Põhja-Euroopa (sh Põhjamaade, Baltimaade ja slaavi) keeltele enamasti tõlketeenustega rootsi, soome, taani, islandi, norra, saksa, inglise, poola, vene, läti, leedu ja eesti keelest/keelde.

ISO-sertifitseeritud keeleteenusepakkujana pakub tõlkebüroo Baltic Media inimtõlketeenuseid nii eraettevõtetele, riigiasutustele kui ka üksikklientidele.

Laienda ja loe veel

Miks valida Põhja-Euroopa tõlkebüroo Baltic Media?

Kuidas kvaliteedis järeleandmisi tegemata tõlkekulusid vähendada

Miks on professionaalsed tõlkijad teie parim valik?

Parim tõlkehind vaid 15 minutiga   

 Infopäring

Põhjamaade ja Balti tõlkebüroo Baltic Media

 

Leedu keele tõlketeenused 

  1. Iga tõlge leedu keelde läbib kolm astet: tõlge, toimetamine ja korrektuur.
  2. Leedu tõlkijad töötavad tarkvaradega Trados Translator’s Workbench ja Trados MultiTerm,mis tagavad terminoloogia ühtlustamise.
  3. Andmekaitse, säilitamine ja konfidentsiaalsus on meie vastutusel. Serveriruum lõpetatud leedukeelsete tõlgete jaoks. Kui te kaotate oma tõlke, siis leiame selle oma elektroonilisest arhiivist.
  4. Haritud, pädevad ja teenusepakkumisele orienteeritud projektijuhid, kes jätkuvalt tõstavad oma kvalifikatsiooni mitmekeelsete projektide juhtimise alal.
  5. Kindlustus võimalike tõlkevigade tsiviilvastutuse puhuks — kindlustusfirma kompenseerib kliendile tekitatud kahju. Selliseid juhtumeid ei ole Baltic Media tegutsemise aja jooksul veel esinenud. Kuid sellest hoolimata on see klientide jaoks täiendavaks garantiiks.
  6. Töötame globaalselt ja meil on 24 aastat rahvusvahelise tegutsemise kogemust, sest meie kliente ja tõlkijaid on kõigil mandritel.
  7. Täiendavad teenused: tõlgete küljendamine ja kujundamine, ettevalmistus trükkimiseks. Kui edastate meile teksti tõlkimiseks, võite lisada ka soovi saada trükikojale esitamiseks ettevalmistatud küljenduse. Küljendusteenus (DTP — Desktop Publishing).

Erialased tõlked 

Juriidilised tõlked, masinaehitus ja tehnika, äritekstid, rahandus, meditsiin, reklaam, kommunikatsioon, avalikud suhted, transport, arvutite riist- ja tarkvara, teadus, põllumajandus, autoasjandus, Euroopa Liidu dokumendid, õigus, riigivalitsemine, tööstus, loodusteadused, jaemüük, tehnikaalased tõlked.
 

Konfidentsiaalsus 

Sõlmime kõigi oma klientidega lepingu, kus eraldi lepitakse kokku töö kvaliteedis, valmimise tähtaegades ja konfidentsiaalsuses.
 

Tähtajad 

Pakutavad teenused kohandame vastavalt oma klientide vajadustele. Üheks kõige olulisemaks nõudeks on operatiivne teenindus. Meiega on võimalik kontakti saada ka väljaspool tööaega. Kvaliteet ja kiirus — need on kaks peamist seika, millega oleme saavutanud oma klientide usalduse.
 

Meie kõige sagedamini kasutatavad tõlkesuunad leedu keele puhul:

inglise - leedu
prantsuse - leedu
saksa - leedu
hispaania - leedu
soome - leedu
poola - leedu
tšehhi - leedu
slovaki - leedu
sloveeni - leedu
ungari - leedu
rumeenia - leedu
bulgaaria - leedu
läti - leedu
eesti - leedu
vene - leedu
rootsi - leedu
norra - leedu
taani - leedu
islandi - leedu
ukraina - leedu
itaalia - leedu
leedu - eesti
leedu - inglise
leedu - vene
leedu - prantsuse
leedu- saksa
leedu - läti
leedu - ungari
leedu - soome
leedu - bulgaaria
leedu - itaalia
leedu - ukraina
jne.
 
Vajadusel võime abi pakkuda ka muude keelte osas. Täpsema informatsiooni saamiseks võtke ühendust info@balticmedia.com.
 

Leedu keele teenused 

Lisaks enamlevinud tekstitöötlusprogrammidele, nagu muuhulgas Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker jt. kasutame ka spetsiaalset tõlketarkvara nagu Trados SDL, Trados Translator’s Workbench ja Trados MultiTerm, Wordfast, koostades nende abil ka kliendi terminoloogilisi andmebaase.
 
Lisaks pakume teksti konverteerimist PC formaadist Macile ja vastupidi, ettevalmistamist trükkimiseks.
 

Meie spetsialistid on ka kogenud veebilehekülgede ja tarkvara leedu keelele lokaliseerimisel ja TV-programmide, filmitreilerite, videomängude, raadiosaadete, reklaamide jaoks leedukeelsete subtiitrite, pealelugemise ja dubleerimise ettevalmistamisel.  

Mõned meie kliendid