ISO sertifikaati omav, 30-aastase kogemusega keeleteenuste pakkuja

Prantsuse tõlked ja lokaliseerimine 

 

Prantsuse keel

Keelkond: indoeuroopa keelkond, romaani keeled
Prantsuse keel on üks suurimaid romaani keeli. Ainult hispaania ja portugali keelel on rohkem kõnelejaid. Paljud Belgia, Kanada, Šveitsi ja Luksemburgi elanikud kõnelevad prantsuse keelt. Prantsuse keel on laialt levinud ka paljudes Aafrika maades. Enamik prantsuse keele sõnu on pärit ladina keelest või on moodustatud ladina ja kreeka tüvedest.
Ametlik keel: Belgia, Prantsusmaa, Kanada, Šveits, Senegal, Euroopa Liit
Keelekood ISO 639-1: FR
 
 

Põhjamaade ja Balti tõlkebüroo​ Baltic Media

Põhjamaade ja Balti tõlkebüroo Baltic Media on juhtiv digitaalsete tõlketeenuste pakkuja Põhja-Euroopas, spetsialiseerudes Põhja-Euroopa (sh Põhjamaade, Baltimaade ja slaavi) keeltele enamasti tõlketeenustega rootsi, soome, taani, islandi, norra, saksa, inglise, poola, vene, läti, leedu ja eesti keelest/keelde.

ISO-sertifitseeritud keeleteenusepakkujana pakub tõlkebüroo Baltic Media inimtõlketeenuseid nii eraettevõtetele, riigiasutustele kui ka üksikklientidele.

 

Professionaalsed prantsuse keele tõlkijad 

Meie andmebaasis on üle 20 prantsuse keele spetsialisti. Baltic Media kvaliteedisüsteemi kohaselt alati kui võimalik, teostab tõlke kliendile vajalikku keelde prantsuse keelt EMAKEELENA kõnelev tõlkija ja/või kes elab Prantsusmaal, Belgias, Kanadas või muus riigis, kus prantsuse keelt kasutatakse.
 
Me palkame ainult professionaale, kellel on keelealane kõrgharidus ja/või tõlkekogemus koos kitsamale erialale spetsialiseerumisega või ilma.
 
Oleme juurutanud ja töötame vastavalt standardile kvaliteedijuhtimise süsteem ISO 9001:2015, seega oleme parandanud projekti koordineerimise ja töö teostaja valiku protseduuri. Baltic Medial on loodud omaenda prantsuse keele tõlkija testimise süsteem. Nõuded: filoloogiline haridus, vähemalt 5-aastane tõlkekogemus, soovitused teistelt klientidelt, proovitõlge.
 
Suur hulk on meie prantsuse keele allhankijatest on taani keele sertifitseeritud tõlkijad. See kvalifikatsiooninõue on oluline prantsuskeelsete tõlgete notariaalse kinnituse saamiseks või tõlkimiseks kohtuprotsessidel.

Prantsuse keele tõlketeenused 

  1. Iga tõlge prantsuse keelde läbib kolm astet: tõlge, toimetamine ja korrektuur.
  2. Prantsuse tõlkijad töötavad tarkvaradega Trados Translator’s Workbench ja Trados MultiTerm,mis tagavad terminoloogia ühtlustamise.
  3. Andmekaitse, säilitamine ja konfidentsiaalsus on meie vastutusel. Serveriruum lõpetatud prantsuskeelsete tõlgete jaoks. Kui te kaotate oma tõlke, siis leiame selle oma elektroonilisest arhiivist.
  4. Haritud, pädevad ja teenusepakkumisele orienteeritud projektijuhid, kes jätkuvalt tõstavad oma kvalifikatsiooni mitmekeelsete projektide juhtimise alal.
  5. Kindlustus võimalike tõlkevigade tsiviilvastutuse puhuks — kindlustusfirma kompenseerib kliendile tekitatud kahju. Selliseid juhtumeid ei ole Baltic Media tegutsemise aja jooksul veel esinenud. Kuid sellest hoolimata on see klientide jaoks täiendavaks garantiiks.
  6. Töötame globaalselt ja meil on 24 aastat rahvusvahelise tegutsemise kogemust, sest meie kliente ja tõlkijaid on kõigil mandritel.
  7. Täiendavad teenused: tõlgete küljendamine ja kujundamine, ettevalmistus trükkimiseks. Kui edastate meile teksti tõlkimiseks, võite lisada ka soovi saada trükikojale esitamiseks ettevalmistatud küljenduse. Küljendusteenus (DTP — Desktop Publishing).

Erialased tõlked 

Juriidilised tõlked, masinaehitus ja tehnika, äritekstid, rahandus, meditsiin, reklaam, kommunikatsioon, avalikud suhted, transport, arvutite riist- ja tarkvara, teadus, põllumajandus, autoasjandus, Euroopa Liidu dokumendid, õigus, riigivalitsemine, tööstus, loodusteadused, jaemüük, tehnikaalased tõlked.
 

Konfidentsiaalsus 

Sõlmime kõigi oma klientidega lepingu, kus eraldi lepitakse kokku töö kvaliteedis, valmimise tähtaegades ja konfidentsiaalsuses.
 

Tähtajad 

Pakutavad teenused kohandame vastavalt oma klientide vajadustele. Üheks kõige olulisemaks nõudeks on operatiivne teenindus. Meiega on võimalik kontakti saada ka väljaspool tööaega. Kvaliteet ja kiirus — need on kaks peamist seika, millega oleme saavutanud oma klientide usalduse.
 

Meie kõige sagedamini kasutatav tõlkesuunad prantsuse keele puhul:

taani - prantsuse
inglise - prantsuse
saksa - prantsuse
hispaania - prantsuse
rootsi - prantsuse
poola - prantsuse
tšehhi - prantsuse
slovaki - prantsuse
sloveeni - prantsuse
ungari - prantsuse
rumeenia - prantsuse
bulgaaria - prantsuse
läti - prantsuse
leedu - prantsuse
vene - prantsuse
eesti - prantsuse
norra - prantsuse
soome - prantsuse
islandi - prantsuse
ukraina - prantsuse
itaalia - prantsuse
prantsuse - läti
prantsuse - taani
prantsuse - vene
prantsuse - inglise
prantsuse - saksa
prantsuse - leedu
prantsuse - ungari
prantsuse - rootsi
prantsuse - bulgaaria
prantsuse - eesti
prantsuse - ukraina
jne.
 
Vajadusel võime abi pakkuda ka muude keelte osas. Täpsema informatsiooni saamiseks võtke ühendust info@balticmedia.com.
 

Prantsuse keele teenused 

Lisaks enamlevinud tekstitöötlusprogrammidele, nagu muuhulgas Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker jt. kasutame ka spetsiaalset tõlketarkvara nagu Trados SDL, Trados Translator’s Workbench ja Trados MultiTerm, Wordfast, koostades nende abil ka kliendi terminoloogilisi andmebaase.
 
Lisaks pakume teksti konverteerimist PC formaadist Macile ja vastupidi, ettevalmistamist trükkimiseks.
 

Meie spetsialistid on ka kogenud veebilehekülgede ja tarkvara prantsuse keelele lokaliseerimisel ja TV-programmide, filmitreilerite, videomängude, raadiosaadete, reklaamide jaoks prantsuskeelsete subtiitrite, pealelugemise ja dubleerimise ettevalmistamisel.  

Mõned meie kliendid