ISO sertifikaati omav, 30-aastase kogemusega keeleteenuste pakkuja

Rootsi tõlked ja lokaliseerimine 

 

Rootsi keel 

Keelkond: indoeuroopa keelkond, germaani keeled
Rootsi keelt kõneldakse nii Rootsis kui ka olulise vähemuskeelena Soomes. Rootsi keel on soome keele kõrval siin teiseks ametlikuks keeleks. Rootsi keel kuulun nn. mandriskandinaavia keelte hulga (koos norra ja taani keelega), erinedes suuremal määral islandi ja fääri keelest.
Ametlik keel: Rootsi, Soome, Euroopa Liit
Keelekood ISO 639-1: SV
 
Rootsi tõlked ja lokaliseerimine  Rootsi keel Swedish Translation and Localization Services | Nordic-Baltic Translation Agency Baltic Media Swedish language
Põhjamaade ja Balti tõlkebüroo Baltic Media Swedish translation services Baltic Media

 

Põhjamaade ja Balti tõlkebüroo Baltic Media

Põhjamaade ja Balti tõlkebüroo Baltic Media on juhtiv digitaalsete tõlketeenuste pakkuja Põhja-Euroopas, spetsialiseerudes Põhja-Euroopa (sh Põhjamaade, Baltimaade ja slaavi) keeltele enamasti tõlketeenustega rootsi, soome, taani, islandi, norra, saksa, inglise, poola, vene, läti, leedu ja eesti keelest/keelde.

ISO-sertifitseeritud keeleteenusepakkujana pakub tõlkebüroo Baltic Media inimtõlketeenuseid nii eraettevõtetele, riigiasutustele kui ka üksikklientidele.

Laienda ja loe veel

Rootsi tõlked ja lokaliseerimine  Rootsi keel

 

 

Professionaalsed rootsi keele tõlkijad 

Professionaalsed rootsi keele tõlkijad

Meie andmebaasis on üle 20 rootsi keele spetsialisti. Baltic Media kvaliteedisüsteemi kohaselt alati kui võimalik, teostab tõlke kliendile vajalikku keelde rootsi keelt EMAKEELENA kõnelev tõlkija ja/või kes elab Rootsis.
 
Me palkame ainult professionaale, kellel on keelealane kõrgharidus ja/või tõlkekogemus koos kitsamale erialale spetsialiseerumisega või ilma.
 
Oleme juurutanud ja töötame vastavalt standardile kvaliteedijuhtimise süsteem ISO 9001:2015, seega oleme parandanud projekti koordineerimise ja töö teostaja valiku protseduuri. Baltic Medial on loodud omaenda rootsi keele tõlkija testimise süsteem. Nõuded: filoloogiline haridus, vähemalt 5-aastane tõlkekogemus, soovitused teistelt klientidelt, proovitõlge.
 
Suur hulk on meie rootsi keele allhankijatest on rootsi keele sertifitseeritud tõlkijad. See kvalifikatsiooninõue on oluline rootsikeelsete tõlgete notariaalse kinnituse saamiseks või tõlkimiseks kohtuprotsessidel.
 
Rootsi keele tõlketeenused

 

Rootsi keele tõlketeenused 

 1. Iga tõlge rootsi keelde läbib kolm astet: tõlge, toimetamine ja korrektuur.
 2. Rootsi tõlkijad töötavad tarkvaradega Trados Translator’s Workbench ja Trados MultiTerm,mis tagavad terminoloogia ühtlustamise.
 3. Andmekaitse, säilitamine ja konfidentsiaalsus on meie vastutusel. Serveriruum lõpetatud rootsikeelsete tõlgete jaoks. Kui te kaotate oma tõlke, siis leiame selle oma elektroonilisest arhiivist.
 4. Haritud, pädevad ja teenusepakkumisele orienteeritud projektijuhid, kes jätkuvalt tõstavad oma kvalifikatsiooni mitmekeelsete projektide juhtimise alal.
 5. Kindlustus võimalike tõlkevigade tsiviilvastutuse puhuks — kindlustusfirma kompenseerib kliendile tekitatud kahju. Selliseid juhtumeid ei ole Baltic Media tegutsemise aja jooksul veel esinenud. Kuid sellest hoolimata on see klientide jaoks täiendavaks garantiiks.
 6. Töötame globaalselt ja meil on 24 aastat rahvusvahelise tegutsemise kogemust, sest meie kliente ja tõlkijaid on kõigil mandritel.
 7. Täiendavad teenused: tõlgete küljendamine ja kujundamine, ettevalmistus trükkimiseks. Kui edastate meile teksti tõlkimiseks, võite lisada ka soovi saada trükikojale esitamiseks ettevalmistatud küljenduse. Küljendusteenus (DTP — Desktop Publishing).

Erialased tõlked 

Juriidilised tõlked, masinaehitus ja tehnika, äritekstid, rahandus, meditsiin, reklaam, kommunikatsioon, avalikud suhted, transport, arvutite riist- ja tarkvara, teadus, põllumajandus, autoasjandus, Euroopa Liidu dokumendid, õigus, riigivalitsemine, tööstus, loodusteadused, jaemüük, tehnikaalased tõlked.
 

Konfidentsiaalsus 

Sõlmime kõigi oma klientidega lepingu, kus eraldi lepitakse kokku töö kvaliteedis, valmimise tähtaegades ja konfidentsiaalsuses.
 
Rootsi keele tõlketeenused
 

Tähtajad 

Pakutavad teenused kohandame vastavalt oma klientide vajadustele. Üheks kõige olulisemaks nõudeks on operatiivne teenindus. Meiega on võimalik kontakti saada ka väljaspool tööaega. Kvaliteet ja kiirus — need on kaks peamist seika, millega oleme saavutanud oma klientide usalduse.
 

Meie kõige sagedamini kasutatavad tõlkesuunad rootsi keele puhul:

inglise - rootsi
prantsuse - rootsi
saksa - rootsi
hispaania - rootsi
soome - rootsi
poola - rootsi
tšehhi - rootsi
slovaki - rootsi
sloveeni - rootsi
ungari - rootsi
rumeenia - rootsi
bulgaaria - rootsi
läti - rootsi
leedu - rootsi
vene - rootsi
eesti - rootsi
norra - rootsi
taani - rootsi
islandi - rootsi
ukraina - rootsi
itaalia - rootsi
rootsi - läti
rootsi - inglise
rootsi - vene
rootsi - prantsuse
rootsi - saksa
rootsi - leedu
rootsi - ungari
rootsi - soome
rootsi - bulgaaria
rootsi - eesti
rootsi - ukraina
jne.
 
Vajadusel võime abi pakkuda ka muude keelte osas. Täpsema informatsiooni saamiseks võtke ühendust info@balticmedia.com.
 

Rootsi keele teenused 

Lisaks enamlevinud tekstitöötlusprogrammidele, nagu muuhulgas Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker jt. kasutame ka spetsiaalset tõlketarkvara nagu Trados SDL, Trados Translator’s Workbench ja Trados MultiTerm, Wordfast, koostades nende abil ka kliendi terminoloogilisi andmebaase.
 
Lisaks pakume teksti konverteerimist PC formaadist Macile ja vastupidi, ettevalmistamist trükkimiseks.
 

Meie spetsialistid on ka kogenud veebilehekülgede ja tarkvara rootsi keelele lokaliseerimisel ja TV-programmide, filmitreilerite, videomängude, raadiosaadete, reklaamide jaoks rootsikeelsete subtiitrite, pealelugemise ja dubleerimise ettevalmistamisel.  

Mõned meie kliendid