ISO sertifikaati omav, 30-aastase kogemusega keeleteenuste pakkuja

Rumeenia tõlked ja lokaliseerimine | Baltic Media

 

Rumeenia keel 

Keelkond: indoeuroopa keelkond, romaani keeled
Rumeenia keelt kõneldakse peamiselt Rumeenias ja Moldovas (viimast nimetatakse sageli ka moldova keeleks). Rumeenia keel erineb tugevalt teistest romaani keeltest, sest sellele on tugevat mõju avaldanud teised laialt levinud keeled nagu slaavi, ungari, türgi ja kreeka keel.
Ametlik keel: Rumeenia, Euroopa Liit
Keelekood ISO 639-1: RO
 

Professionaalsed rumeenia keele tõlkijad 

Meie andmebaasis on üle 10 rumeenia keele spetsialisti. Baltic Media kvaliteedisüsteemi kohaselt alati kui võimalik, teostab tõlke kliendile vajalikku keelde rumeenia keelt EMAKEELENA kõnelev tõlkija ja/või kes elab Rumeenias.
 
Me palkame ainult professionaale, kellel on keelealane kõrgharidus ja/või tõlkekogemus koos kitsamale erialale spetsialiseerumisega või ilma.
 
Oleme juurutanud ja töötame vastavalt standardile kvaliteedijuhtimise süsteem ISO 9001:2015, seega oleme parandanud projekti koordineerimise ja töö teostaja valiku protseduuri. Baltic Medial on loodud omaenda rumeenia keele tõlkija testimise süsteem. Nõuded: filoloogiline haridus, vähemalt 5-aastane tõlkekogemus, soovitused teistelt klientidelt, proovitõlge.
 
Suur hulk on meie rumeenia keele allhankijatest on rumeenia keele sertifitseeritud tõlkijad. See kvalifikatsiooninõue on oluline rumeeniakeelsete tõlgete notariaalse kinnituse saamiseks või tõlkimiseks kohtuprotsessidel.
 
 

Põhjamaade ja Balti tõlkebüroo Baltic Media

Põhjamaade ja Balti tõlkebüroo Baltic Media on juhtiv digitaalsete tõlketeenuste pakkuja Põhja-Euroopas, spetsialiseerudes Põhja-Euroopa (sh Põhjamaade, Baltimaade ja slaavi) keeltele enamasti tõlketeenustega rootsi, soome, taani, islandi, norra, saksa, inglise, poola, vene, läti, leedu ja eesti keelest/keelde.

ISO-sertifitseeritud keeleteenusepakkujana pakub tõlkebüroo Baltic Media inimtõlketeenuseid nii eraettevõtetele, riigiasutustele kui ka üksikklientidele.

Laienda ja loe veel

 

 

Rumeenia keele tõlketeenused 

  1. Iga tõlge rumeenia keelde läbib kolm astet: tõlge, toimetamine ja korrektuur.
  2. Rumeenia tõlkijad töötavad tarkvaradega Trados Translator’s Workbench ja Trados MultiTerm,mis tagavad terminoloogia ühtlustamise.
  3. Andmekaitse, säilitamine ja konfidentsiaalsus on meie vastutusel. Serveriruum lõpetatud rumeeniakeelsete tõlgete jaoks. Kui te kaotate oma tõlke, siis leiame selle oma elektroonilisest arhiivist.
  4. Haritud, pädevad ja teenusepakkumisele orienteeritud projektijuhid, kes jätkuvalt tõstavad oma kvalifikatsiooni mitmekeelsete projektide juhtimise alal.
  5. Kindlustus võimalike tõlkevigade tsiviilvastutuse puhuks — kindlustusfirma kompenseerib kliendile tekitatud kahju. Selliseid juhtumeid ei ole Baltic Media tegutsemise aja jooksul veel esinenud. Kuid sellest hoolimata on see klientide jaoks täiendavaks garantiiks.
  6. Töötame globaalselt ja meil on 24 aastat rahvusvahelise tegutsemise kogemust, sest meie kliente ja tõlkijaid on kõigil mandritel.
  7. Täiendavad teenused: tõlgete küljendamine ja kujundamine, ettevalmistus trükkimiseks. Kui edastate meile teksti tõlkimiseks, võite lisada ka soovi saada trükikojale esitamiseks ettevalmistatud küljenduse. Küljendusteenus (DTP — Desktop Publishing).

Erialased tõlked 

Juriidilised tõlked, masinaehitus ja tehnika, äritekstid, rahandus, meditsiin, reklaam, kommunikatsioon, avalikud suhted, transport, arvutite riist- ja tarkvara, teadus, põllumajandus, autoasjandus, Euroopa Liidu dokumendid, õigus, riigivalitsemine, tööstus, loodusteadused, jaemüük, tehnikaalased tõlked.
 

Konfidentsiaalsus 

Sõlmime kõigi oma klientidega lepingu, kus eraldi lepitakse kokku töö kvaliteedis, valmimise tähtaegades ja konfidentsiaalsuses.
 

Tähtajad 

Pakutavad teenused kohandame vastavalt oma klientide vajadustele. Üheks kõige olulisemaks nõudeks on operatiivne teenindus. Meiega on võimalik kontakti saada ka väljaspool tööaega. Kvaliteet ja kiirus — need on kaks peamist seika, millega oleme saavutanud oma klientide usalduse.
 

Meie kõige sagedamini kasutatavad tõlkesuunad rumeenia keele puhul:

taani - rumeenia
inglise - rumeenia
saksa - rumeenia
hispaania - rumeenia
rootsi - rumeenia
poola - rumeenia
tšehhi - rumeenia
slovaki - rumeenia
sloveeni - rumeenia
ungari - rumeenia
prantsuse - rumeenia
bulgaaria - rumeenia
läti - rumeenia
leedu - rumeenia
vene - rumeenia
eesti - rumeenia
norra - rumeenia
soome - rumeenia
islandi - rumeenia
ukraina - rumeenia
itaalia - rumeenia
rumeenia - läti
rumeenia - taani
rumeenia - prantsuse
rumeenia - vene
rumeenia - inglise
rumeenia - saksa
rumeenia - leedu
rumeenia - ungari
rumeenia - rootsi
rumeenia - bulgaaria
rumeenia - eesti
rumeenia - ukraina
jne.
 
Vajadusel võime abi pakkuda ka muude keelte osas. Täpsema informatsiooni saamiseks võtke ühendust info@balticmedia.com.
 

Rumeenia keele teenused 

Lisaks enamlevinud tekstitöötlusprogrammidele, nagu muuhulgas Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker jt. kasutame ka spetsiaalset tõlketarkvara nagu Trados SDL, Trados Translator’s Workbench ja Trados MultiTerm, Wordfast, koostades nende abil ka kliendi terminoloogilisi andmebaase.
 
Lisaks pakume teksti konverteerimist PC formaadist Macile ja vastupidi, ettevalmistamist trükkimiseks.
 
Meie spetsialistid on ka kogenud veebilehekülgede ja tarkvara rumeenia keelele lokaliseerimisel ja TV-programmide, filmitreilerite, videomängude, raadiosaadete, reklaamide jaoks rumeeniakeelsete subtiitrite, pealelugemise ja dubleerimise ettevalmistamisel.
Mõned meie kliendid