ISO sertifikaati omav, 30-aastase kogemusega keeleteenuste pakkuja

Sloveeni tõlked ja lokaliseerimine 

 

Sloveeni keel

Keelkond: Indoeuroopa keelkond, slaavi keeled, sloveeni
Sloveeniehk sloveen (slovenski jezik või slovenðèina) on indoeuroopa keel,mis kuulub lõuna- slaavi keelte hulka. Maailmas on selle keele kõnelejaid umbes 2 miljonit, suurem osa neist elab Sloveenias. Sloveeni keele levikuala laiub geograafiliselt ühes Euroopa keeruliseimas lingvistilises sõlmpunktis, kus koonduvad slaavi, romaani, germaani ja soome-ugri keelkonnad. Lisaks naaberrahvaste mõjudele on ka Sloveenia mägine loodus kaasa aidanud eri piirkondades keele isoleeritud arengule.
Ametlik keel: Sloveenia,Euroopa Liit
Keelekood ISO 639-1: SL
 

Põhjamaade ja Balti tõlkebüroo Baltic Media

Põhjamaade ja Balti tõlkebüroo Baltic Media on juhtiv digitaalsete tõlketeenuste pakkuja Põhja-Euroopas, spetsialiseerudes Põhja-Euroopa (sh Põhjamaade, Baltimaade ja slaavi) keeltele enamasti tõlketeenustega rootsi, soome, taani, islandi, norra, saksa, inglise, poola, vene, läti, leedu ja eesti keelest/keelde.

ISO-sertifitseeritud keeleteenusepakkujana pakub tõlkebüroo Baltic Media inimtõlketeenuseid nii eraettevõtetele, riigiasutustele kui ka üksikklientidele.

 

Professionaalsed sloveeni keele tõlkijad 

Meie andmebaasis on üle 10 sloveeni keele spetsialisti. Baltic Media kvaliteedisüsteemi kohaselt alati kui võimalik, teostab tõlke kliendile vajalikku keelde sloveeni keelt EMAKEELENA kõnelev tõlkija ja/või kes elab Sloveenias.
 
Me palkame ainult professionaale, kellel on keelealane kõrgharidus ja/või tõlkekogemus koos kitsamale erialale spetsialiseerumisega või ilma.
 
Oleme juurutanud ja töötame vastavalt standardile kvaliteedijuhtimise süsteem ISO 9001:2015, seega oleme parandanud projekti koordineerimise ja töö teostaja valiku protseduuri. Baltic Medial on loodud omaenda sloveeni keele tõlkija testimise süsteem. Nõuded: filoloogiline haridus, vähemalt 5-aastane tõlkekogemus, soovitused teistelt klientidelt, proovitõlge.
 
Suur hulk on meie sloveeni keele allhankijatest on sloveeni keele sertifitseeritud tõlkijad. See kvalifikatsiooninõue on oluline sloveenikeelsete tõlgete notariaalse kinnituse saamiseks või tõlkimiseks kohtuprotsessidel.
 
 

Sloveeni keele tõlketeenused 

  1. Iga tõlge sloveeni keelde läbib kolm astet: tõlge, toimetamine ja korrektuur.
  2. Sloveeni tõlkijad töötavad tarkvaradega Trados Translator’s Workbench ja Trados MultiTerm,mis tagavad terminoloogia ühtlustamise.
  3. Andmekaitse, säilitamine ja konfidentsiaalsus on meie vastutusel. Serveriruum lõpetatud sloveenikeelsete tõlgete jaoks. Kui te kaotate oma tõlke, siis leiame selle oma elektroonilisest arhiivist.
  4. Haritud, pädevad ja teenusepakkumisele orienteeritud projektijuhid, kes jätkuvalt tõstavad oma kvalifikatsiooni mitmekeelsete projektide juhtimise alal.
  5. Kindlustus võimalike tõlkevigade tsiviilvastutuse puhuks — kindlustusfirma kompenseerib kliendile tekitatud kahju. Selliseid juhtumeid ei ole Baltic Media tegutsemise aja jooksul veel esinenud. Kuid sellest hoolimata on see klientide jaoks täiendavaks garantiiks.
  6. Töötame globaalselt ja meil on 24 aastat rahvusvahelise tegutsemise kogemust, sest meie kliente ja tõlkijaid on kõigil mandritel.
  7. Täiendavad teenused: tõlgete küljendamine ja kujundamine, ettevalmistus trükkimiseks. Kui edastate meile teksti tõlkimiseks, võite lisada ka soovi saada trükikojale esitamiseks ettevalmistatud küljenduse. Küljendusteenus (DTP — Desktop Publishing).

Erialased tõlked 

Juriidilised tõlked, masinaehitus ja tehnika, äritekstid, rahandus, meditsiin, reklaam, kommunikatsioon, avalikud suhted, transport, arvutite riist- ja tarkvara, teadus, põllumajandus, autoasjandus, Euroopa Liidu dokumendid, õigus, riigivalitsemine, tööstus, loodusteadused, jaemüük, tehnikaalased tõlked.
 

Konfidentsiaalsus 

Sõlmime kõigi oma klientidega lepingu, kus eraldi lepitakse kokku töö kvaliteedis, valmimise tähtaegades ja konfidentsiaalsuses.
 

Tähtajad 

Pakutavad teenused kohandame vastavalt oma klientide vajadustele. Üheks kõige olulisemaks nõudeks on operatiivne teenindus. Meiega on võimalik kontakti saada ka väljaspool tööaega. Kvaliteet ja kiirus — need on kaks peamist seika, millega oleme saavutanud oma klientide usalduse.
 

Meie kõige sagedamini kasutatavad tõlkesuunad sloveeni keele puhul:

inglise - sloveeni
prantsuse - sloveeni
saksa - sloveeni
hispaania - sloveeni
soome - sloveeni
vene - sloveeni
poola - sloveeni
tšehhi - sloveeni
slovaki - sloveeni
ungari - sloveeni
rumeenia - sloveeni
bulgaaria - sloveeni
leedu - sloveeni
eesti - sloveeni
läti - sloveeni
rootsi - sloveeni
norra - sloveeni
taani - sloveeni
islandi - sloveeni
ukraina - sloveeni
itaalia - sloveeni
sloveeni - eesti
sloveeni - inglise
sloveeni - norra
sloveeni - prantsuse
sloveeni - saksa
sloveeni - leedu
sloveenia - ungari
sloveeni - soome
sloveeni - bulgaaria
sloveeni - itaalia
sloveeni - läti
sloveeni - inglise
sloveeni - rootsi
sloveeni - poola
jne.
 
Vajadusel võime abi pakkuda ka muude keelte osas. Täpsema informatsiooni saamiseks võtke ühendust info@balticmedia.com.
 

Sloveeni keele teenused 

Lisaks enamlevinud tekstitöötlusprogrammidele, nagu muuhulgas Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker jt. kasutame ka spetsiaalset tõlketarkvara nagu Trados SDL, Trados Translator’s Workbench ja Trados MultiTerm, Wordfast, koostades nende abil ka kliendi terminoloogilisi andmebaase.
 
Lisaks pakume teksti konverteerimist PC formaadist Macile ja vastupidi, ettevalmistamist trükkimiseks.
 

Meie spetsialistid on ka kogenud veebilehekülgede ja tarkvara sloveeni keelele lokaliseerimisel ja TV-programmide, filmitreilerite, videomängude, raadiosaadete, reklaamide jaoks sloveenikeelsete subtiitrite, pealelugemise ja dubleerimise ettevalmistamisel.  

Mõned meie kliendid