ISO sertifikaati omav, 30-aastase kogemusega keeleteenuste pakkuja

Subtitreerimine, subtiitrite tõlkimine | Pealelugemine (voice-over) | Dubleerimine | Põhja-Euroopa tõlkebüroo Baltic Media

 

Subtitreerimine, dubleerimine ja dublaažPõhja- ja Baltimaade tõlkebüroo Baltic Media pakub ka audio- ja videomaterjalide tõlkimise ja lokaliseerimise, samuti videomaterjalide subtitreerimise teenuseid


Audio/videomaterjalide tõlkimise protsessi käigus teostame kliendi soove järgides audio- ja videofaili transkriptsiooni (suulise teksti ümberkirjutamine), fikseerides räägitu täpse toimumisaja, transkribeeritud teksti tõlkimist/lokalisatsiooni ja toimetamist, millega tegelevad firma Baltic Media Ltd parimad spetsialistid.
 

Pealelugemine (voice-over)

Pealelugemine (voice-over) on audiovisuaalsete tööde salvestamise tehnoloogia, mida kasutatakse raadios, video ja TV otseülekannetes. Kasutades näitlejate, diktorite, sünkroontõlkide häält, loetakse kaadrile peale kas tõlge või kommentaarid, jättes alghääled ja -tekstid taustale.
 
 
Põhja- ja Baltimaade tõlkebüroo Baltic Media teostab filmide ning video- ja arvutimängude tekstide tõlkimist ja salvestamist pealelugemise meetodil. Tõlge edastatakse audiofailina.
 

Dubleerimine

Dubleerimine on üks filmide tootmise protsessidest, mil kommenteerijate või näitlejate hääled asendatakse teiste isikute häältega teistes keeltes.
 
Tõlkeagentuur Baltic Media Ltd teostab dubleeritava teksti tõlkimist ja salvestamist helisalvestusstuudios.
 
Tekst salvestatakse professionaalses helisalvestusstuudios, kasutades professionaalseid näitlejaid või selle ala spetsialiste, kellele tõlke sihtkeel on emakeel, tagades niiviisi suurepärase helikvaliteedi.

Pärast tõlgitud teksti salvestamist fail monteeritakse ning edastatakse kliendile kokkulepitud ajal ja formaadis.
 
Subtitreerimine, subtiitrite tõlkimine | Pealelugemine (voice-over) | Dubleerimine | Põhja-Euroopa tõlkebüroo Baltic MediaSubtitreerimine, subtiitrite tõlkimine | Pealelugemine (voice-over) | Dubleerimine | Põhja-Euroopa tõlkebüroo Baltic Media
 

 

Subtitreerimine, subtiitrite tõlkimine Põhja-Euroopa tõlkebüroo Baltic Media

Tõlkefirma Baltic Media Ltd pakub subtitreerimise ja subtiitrite tõlkimise teenuseid.
 
Subtiitrite tootmise protsessis valmistatakse ette lähtekeeles subtiitrite tekst, arvestades ajakoode. Tekst tõlgitakse iga subtiitrirea kindlaks määratud tähemärkide arvu arvestades .  
 
Põhja-Euroopa tõlkebüroo Baltic Media teostab subtiitritekstide transkriptsiooni, arvestades videofaili ajakoode, tõlkimist ja subtiitrifaili ettevalmistamist edasiseks audiovisuaalse töö näitamiseks või produtseerimiseks. Kõige levinumad subtiitrifailide formaadid on .STL.EBU, PAC, CAP jt.
 
Põhja-Euroopa tõlkebüroo Baltic Media on tõlkinud subtiitreid Rootsi Televisiooni (rootsi keeles), Rootsi rõivaste kaupluseketi H&M (13-sse Euroopa ja Aasia keelde), National Geografic’i (Skandinaavia keeltesse) ja teiste lõppklientide jaoks.
 
 

Klienditeenindus | Põhja-Euroopa tõlkebüroo Baltic Media

Me teame, kui tähtis on aeg meie klientidele. Seepärast vastab Baltic Media oma klientide taotlustele ja päringutele 15 minuti jooksul. Säästame oma klientide aega ja anname neile üksnes olulist teavet.
 

Tõlkimine standardi ISO 9001:2015 järgi

Tõlketeenuse hind sisaldab kogenud ja kvalifitseeritud tõlkija poolt teostatud tõlget, samuti kvaliteedikontrolli kooskõlas rahvusvahelise standardi ISO 9001:2015 nõuetega – toimetamine, korrektuur, tarnimine kliendile kindlaks tähtajaks ja asjakohases vormingus –, nii et kliendi tellimusega tegeleb mitu töötajat – projektijuht, tõlkija, toimetaja ning vajaduse korral terminoloog ja/või vastava ala spetsialist.
 

Teie dokumentide konfidentsiaalsus ja turvalisus

Teeme koostööd tarnijatega, kes on alla kirjutanud konfidentsiaalsuse ja mitteavaldamise lepingule, mis tähendab, et kogu teie informatsioon on meie käes kindlas kohas.
 

Kindlustus | Põhja-Euroopa tõlkebüroo Baltic Media

Kõik meie keeleteenused on kindlustatud. Pakume vastutuskindlustust, makstes kolmanda isiku isikliku vara ja tervise kahjustuse eest.
 
 

Võtke Baltic Mediaga ühendust juba täna

Lisateabe saamiseks meie veebilehetõlke teenuste kohta, tasuta hinnapakkumise taotlemiseks või tõlkepakkumise esitamiseks palume helistada meie rahvusvahelisse büroosse telefonil  +372 65 87 077 | +371 67 224 327 või võtta ühendust meie projektijuhtidega e-posti aadressil baltics@balticmedia.com.
 

© Baltic Media Ltd

 
 
Mõned meie kliendid