ISO sertifikaati omav, 30-aastase kogemusega keeleteenuste pakkuja

Tõlkimine ja lokaliseerimine ei ole kulu, vaid investeering tulevikku | Põhjamaade ja Balti tõlkebüroo Baltic Media

Baltic Media on Põhja-Euroopa juhtiv digitaalne tõlkimise ja lokaliseerimise agentuur, kes on spetsialiseerunud kõigile Balti- ja Põhjamaade keeltele.

Me aitame rahvusvahelistel ja ülemaailmsetel ettevõtetel leida tee Euroopa turule. Skandinaavia- ja Baltimaade kliendid usaldavad meile oma tekstide tõlkimise ja lokaliseerimise kõikidesse maailma levinuimatesse keeltesse.

Tõlketeenuseid pakkuva ettevõtte Baltic Media Ltd äriidee, mis peegeldub ka juhtlauses Õige sõnum õiges keeles, on pakkuda kõrgekvaliteetset tõlke- ja lokaliseerimisteenuseid Eesti ja teiste riikide ettevõtetele ja asutustele, aidates neil mitmekeelses keskkonnas edukalt suhelda. Tõlkebüroo Baltic Media Ltd spetsialiseerub Läänemere regiooni keelte tõlkimisele, need on Põhja- ja Ida-Euroopa ning balti keeled. 

Kõiki tekste tõlgivad ja toimetavad meil inimesed. Kasutame terminit inimtõlge vastandina masintõlkele. Inimtõlget teeb inimene, masintõlget aga masintõlkeprogramm ja seda toimetab järeltoimetaja.  

Inimtõlge on vanim tõlkevorm, kus ühes keeles väljendatu ümberpanemisel teise keelde tuginetakse täielikult inimintelligentsile. See on tänini kõige laialdasemalt kasutatav tõlkemeetod. Kui hoolite vähegi täpsusest, siis on inimtõlge parim investeering.

  

Tõlkebüroo Baltic Media teostab tõlkeid  Euroopa Liidu (EL) ametlikest keeltest ja keeltesse.

Põhilised tõlkimise ja lokaliseerimise teenused:

  • dokumentide tõlkimine (kasutusjuhendid, turundusmaterjalid, juriidilised dokumendid);
  • kodulehtede tõlkimine (lokaliseerime teie kodulehe sisu erinevates keeltes nii, et see oleks mõistetav kohalikul turul);
  • tarkvara tõlkimine (kasutajaliidese ja abidokumentatsiooni tõlkimine ning toimimise kontroll);
  • terminoloogia tõlkimine ja mitmekeelse andmebaasi koostamine;
  • audiovisuaalsete teoste tõlkimine (filmide, arvutimängude tekstide tõlkimine, subtreerimine, helisalvestus);
  • masintõlge ja toimetamine (juhul, kui teil on suur tõlkemaht, mille tõlkimisel võib kasutada masintõlget siis omalt poolt pakume tõlkekvaliteedi kontrolli ja toimetamist.

Selle teenuse hinnapäringu saamiseks palume võtta meiega ühendust, kasutades tasuta hinnapäringu vormi!

 

Klienditeenindus | Põhja-Euroopa tõlkebüroo Baltic Media

Me teame, kui tähtis on aeg meie klientidele. Seepärast vastab Baltic Media oma klientide taotlustele ja päringutele 15 minuti jooksul. Säästame oma klientide aega ja anname neile üksnes olulist teavet.
 

Tõlkimine standardi ISO 9001:2015 järgi

Tõlketeenuse hind sisaldab kogenud ja kvalifitseeritud tõlkija poolt teostatud tõlget, samuti kvaliteedikontrolli kooskõlas rahvusvahelise standardi ISO 9001:2015 nõuetega – toimetamine, korrektuur, tarnimine kliendile kindlaks tähtajaks ja asjakohases vormingus –, nii et kliendi tellimusega tegeleb mitu töötajat – projektijuht, tõlkija, toimetaja ning vajaduse korral terminoloog ja/või vastava ala spetsialist.
 

Teie dokumentide konfidentsiaalsus ja turvalisus

Teeme koostööd tarnijatega, kes on alla kirjutanud konfidentsiaalsuse ja mitteavaldamise lepingule, mis tähendab, et kogu teie informatsioon on meie käes kindlas kohas.
 

Kindlustus | Põhja-Euroopa tõlkebüroo Baltic Media

Kõik meie keeleteenused on kindlustatud. Pakume vastutuskindlustust, makstes kolmanda isiku isikliku vara ja tervise kahjustuse eest.
 
 

Põhjamaade ja Balti tõlkebüroo Baltic Media

Põhjamaade ja Balti tõlkebüroo Baltic Media on juhtiv digitaalsete tõlketeenuste pakkuja Põhja-Euroopas, spetsialiseerudes Põhja-Euroopa (sh Põhjamaade, Baltimaade ja slaavi) keeltele enamasti tõlketeenustega rootsi, soome, taani, islandi, norra, saksa, inglise, poola, vene, läti, leedu ja eesti keelest/keelde.

ISO-sertifitseeritud keeleteenusepakkujana pakub tõlkebüroo Baltic Media inimtõlketeenuseid nii eraettevõtetele, riigiasutustele kui ka üksikklientidele.

 

 

Mõned meie kliendid