ISO sertifikaati omav, 30-aastase kogemusega keeleteenuste pakkuja

Tšehhi tõlked ja lokaliseerimine | Baltic Media

 

Tšehhi keel 

Keelkond: Indoeuroopa keelkond, slaavi keeled, tšehhi
Tšehhi keel on lääneslaavi keel ja vanim slaavi kirjakeel. Tšehhi keelt peetakse raskelt omandatavaks selle keeruka morfoloogia (sõnavormide suure hulga) ja suhteliselt vaba sõnajärjestuse tõttu. Tšehhi ja slovaki keel on lähedased sugulaskeeled ja varem võidi kasutada kunstlikku ühisnimetust "tšehhoslovakkia keel".
Ametlik keel: Tšehhi Vabariik, Euroopa Liit
Keelekood ISO 639-1: CS
 

Professionaalsed tšehhi keele tõlkijad 

Meie andmebaasis on üle 10 tšehhi keele spetsialisti. Baltic Media kvaliteedisüsteemi kohaselt alati kui võimalik, teostab tõlke kliendile vajalikku keelde tšehhi keelt EMAKEELENA kõnelev tõlkija ja/või kes elabTšehhi Vabariigis.
 
Me palkame ainult professionaale, kellel on keelealane kõrgharidus ja/või tõlkekogemus koos kitsamale erialale spetsialiseerumisega või ilma.
 
Oleme juurutanud ja töötame vastavalt standardile kvaliteedijuhtimise süsteem ISO 9001:2015, seega oleme parandanud projekti koordineerimise ja töö teostaja valiku protseduuri. Baltic Medial on loodud omaenda tšehhi keele tõlkija testimise süsteem. Nõuded: filoloogiline haridus, vähemalt 5-aastane tõlkekogemus, soovitused teistelt klientidelt, proovitõlge.
 
Suur hulk on meie tšehhi keele allhankijatest on tšehhi keele sertifitseeritud tõlkijad. See kvalifikatsiooninõue on oluline tšehhikeelsete tõlgete notariaalse kinnituse saamiseks või tõlkimiseks kohtuprotsessidel.
 

Põhjamaade ja Balti tõlkebüroo Baltic Media

Põhjamaade ja Balti tõlkebüroo Baltic Media on juhtiv digitaalsete tõlketeenuste pakkuja Põhja-Euroopas, spetsialiseerudes Põhja-Euroopa (sh Põhjamaade, Baltimaade ja slaavi) keeltele enamasti tõlketeenustega rootsi, soome, taani, islandi, norra, saksa, inglise, poola, vene, läti, leedu ja eesti keelest/keelde.

ISO-sertifitseeritud keeleteenusepakkujana pakub tõlkebüroo Baltic Media inimtõlketeenuseid nii eraettevõtetele, riigiasutustele kui ka üksikklientidele.

Laienda ja loe veel

 

 
 

Tšehhi keele tõlketeenused 

  1. Iga tõlge tšehhi keelde läbib kolm astet: tõlge, toimetamine ja korrektuur.
  2. Tšehhi tõlkijad töötavad tarkvaradega Trados Translator’s Workbench ja Trados MultiTerm,mis tagavad terminoloogia ühtlustamise.
  3. Andmekaitse, säilitamine ja konfidentsiaalsus on meie vastutusel. Serveriruum lõpetatud tšehhikeelsete tõlgete jaoks. Kui te kaotate oma tõlke, siis leiame selle oma elektroonilisest arhiivist.
  4. Haritud, pädevad ja teenusepakkumisele orienteeritud projektijuhid, kes jätkuvalt tõstavad oma kvalifikatsiooni mitmekeelsete projektide juhtimise alal.
  5. Kindlustus võimalike tõlkevigade tsiviilvastutuse puhuks — kindlustusfirma kompenseerib kliendile tekitatud kahju. Selliseid juhtumeid ei ole Baltic Media tegutsemise aja jooksul veel esinenud. Kuid sellest hoolimata on see klientide jaoks täiendavaks garantiiks.
  6. Töötame globaalselt ja meil on 24 aastat rahvusvahelise tegutsemise kogemust, sest meie kliente ja tõlkijaid on kõigil mandritel.
  7. Täiendavad teenused: tõlgete küljendamine ja kujundamine, ettevalmistus trükkimiseks. Kui edastate meile teksti tõlkimiseks, võite lisada ka soovi saada trükikojale esitamiseks ettevalmistatud küljenduse. Küljendusteenus (DTP — Desktop Publishing).

Erialased tõlked 

Juriidilised tõlked, masinaehitus ja tehnika, äritekstid, rahandus, meditsiin, reklaam, kommunikatsioon, avalikud suhted, transport, arvutite riist- ja tarkvara, teadus, põllumajandus, autoasjandus, Euroopa Liidu dokumendid, õigus, riigivalitsemine, tööstus, loodusteadused, jaemüük, tehnikaalased tõlked.
 

Konfidentsiaalsus 

Sõlmime kõigi oma klientidega lepingu, kus eraldi lepitakse kokku töö kvaliteedis, valmimise tähtaegades ja konfidentsiaalsuses.
 

Tähtajad 

Pakutavad teenused kohandame vastavalt oma klientide vajadustele. Üheks kõige olulisemaks nõudeks on operatiivne teenindus. Meiega on võimalik kontakti saada ka väljaspool tööaega. Kvaliteet ja kiirus — need on kaks peamist seika, millega oleme saavutanud oma klientide usalduse.
 

Meie kõige sagedamini kasutatavad tõlkesuunad tšehhi keele puhul:

inglise - tšehhi
prantsuse - tšehhi
saksa - tšehhi
hispaania - tšehhi
soome - tšehhi
vene - tšehhi
poola - tšehhi
sloveeni - tšehhi
tšehhi - tšehhi
ungari - tšehhi
rumeenia - tšehhi
tšehhi - rootsi
leedu - tšehhi
eesti - tšehhi
läti - tšehhi
rootsi - tšehhi
norra - tšehhi
taani - tšehhi
islandi - tšehhi
ukraina - tšehhi
itaalia - tšehhi
tšehhi - eesti
tšehhi - inglise
tšehhi - norra
tšehhi - prantsuse
tšehhi - saksa
tšehhi - leedu
tšehhi - ungari
tšehhi - soome
tšehhi - bulgaaria
tšehhi - itaalia
tšehhi - läti
tšehhi - inglise
tšehhi - rootsi
tšehhi - poola
jne.
 
Vajadusel võime abi pakkuda ka muude keelte osas. Täpsema informatsiooni saamiseks võtke ühendust info@balticmedia.com.
 

Tšehhi keele teenused 

Lisaks enamlevinud tekstitöötlusprogrammidele, nagu muuhulgas Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker jt. kasutame ka spetsiaalset tõlketarkvara nagu Trados SDL, Trados Translator’s Workbench ja Trados MultiTerm, Wordfast, koostades nende abil ka kliendi terminoloogilisi andmebaase.
 
Lisaks pakume teksti konverteerimist PC formaadist Macile ja vastupidi, ettevalmistamist trükkimiseks.
 

Meie spetsialistid on ka kogenud veebilehekülgede ja tarkvara tšehhi keelele lokaliseerimisel ja TV-programmide, filmitreilerite, videomängude, raadiosaadete, reklaamide jaoks tšehhikeelsete subtiitrite, pealelugemise ja dubleerimise ettevalmistamisel.  

Mõned meie kliendid