ISO sertifikaati omav, 30-aastase kogemusega keeleteenuste pakkuja

Ungari tõlked ja lokaliseerimine 

 

Ungari keel 

Keelkond: soomeugri, uurali keeled, ugri keeled
Ungari keel on soomeugri keel ja soome keelele väga kauge sugulaskeel. Ungarlased (madjarid) saabusid Ungari aladele 9. sajandil praeguselt Venemaalt, kuid soome keelega on vähe ühiseid sõnu ja sarnasust grammatikas. Ungari keeles on laensõnu ladina, saksa ja türgi keelest.
Ametlik keel: Ungari, Euroopa Liit
Keelekood ISO 639-1: HU
 

Põhjamaade ja Balti tõlkebüroo Baltic Media

Põhjamaade ja Balti tõlkebüroo Baltic Media on juhtiv digitaalsete tõlketeenuste pakkuja Põhja-Euroopas, spetsialiseerudes Põhja-Euroopa (sh Põhjamaade, Baltimaade ja slaavi) keeltele enamasti tõlketeenustega rootsi, soome, taani, islandi, norra, saksa, inglise, poola, vene, läti, leedu ja eesti keelest/keelde.

ISO-sertifitseeritud keeleteenusepakkujana pakub tõlkebüroo Baltic Media inimtõlketeenuseid nii eraettevõtetele, riigiasutustele kui ka üksikklientidele.

Professionaalsed ungari keele tõlkijad 

Meie andmebaasis on üle 20 ungari keele spetsialisti. Baltic Media kvaliteedisüsteemi kohaselt alati kui võimalik, teostab tõlke kliendile vajalikku keelde ungari keelt EMAKEELENA kõnelev tõlkja, kes elab Ungaris.
 
Me palkame ainult professionaale, kellel on keelealane kõrgharidus ja/või tõlkekogemus koos kitsamale erialale spetsialiseerumisega või ilma.
 
Oleme juurutanud ja töötame vastavalt standardile kvaliteedijuhtimise süsteem ISO 9001:2015, seega oleme parandanud projekti koordineerimise ja töö teostaja valiku protseduuri. Baltic Medial on loodud omaenda ungari keele tõlkija testimise süsteem. Nõuded: filoloogiline haridus, vähemalt 5-aastane tõlkekogemus, soovitused teistelt klientidelt, proovitõlge.
 
Suur hulk on meie ungari keele allhankijatest on ungari keele sertifitseeritud tõlkijad. See kvalifikatsiooninõue on oluline ungarikeelsete tõlgete notariaalse kinnituse saamiseks või tõlkimiseks kohtuprotsessidel.
 
 

Ungari keele tõlketeenused 

  1. Iga tõlge ungari keelde läbib kolm astet: tõlge, toimetamine ja korrektuur.
  2. Ungari tõlkijad töötavad tarkvaradega Trados Translator’s Workbench ja Trados MultiTerm,mis tagavad terminoloogia ühtlustamise.
  3. Andmekaitse, säilitamine ja konfidentsiaalsus on meie vastutusel. Serveriruum lõpetatud ungarikeelsete tõlgete jaoks. Kui te kaotate oma tõlke, siis leiame selle oma elektroonilisest arhiivist.
  4. Haritud, pädevad ja teenusepakkumisele orienteeritud projektijuhid, kes jätkuvalt tõstavad oma kvalifikatsiooni mitmekeelsete projektide juhtimise alal.
  5. Kindlustus võimalike tõlkevigade tsiviilvastutuse puhuks — kindlustusfirma kompenseerib kliendile tekitatud kahju. Selliseid juhtumeid ei ole Baltic Media tegutsemise aja jooksul veel esinenud. Kuid sellest hoolimata on see klientide jaoks täiendavaks garantiiks.
  6. Töötame globaalselt ja meil on 24 aastat rahvusvahelise tegutsemise kogemust, sest meie kliente ja tõlkijaid on kõigil mandritel.
  7. Täiendavad teenused: tõlgete küljendamine ja kujundamine, ettevalmistus trükkimiseks. Kui edastate meile teksti tõlkimiseks, võite lisada ka soovi saada trükikojale esitamiseks ettevalmistatud küljenduse. Küljendusteenus (DTP — Desktop Publishing).

 

Erialased tõlked 

Juriidilised tõlked, masinaehitus ja tehnika, äritekstid, rahandus, meditsiin, reklaam, kommunikatsioon, avalikud suhted, transport, arvutite riist- ja tarkvara, teadus, põllumajandus, autoasjandus, Euroopa Liidu dokumendid, õigus, riigivalitsemine, tööstus, loodusteadused, jaemüük, tehnikaalased tõlked.
 

Konfidentsiaalsus 

Sõlmime kõigi oma klientidega lepingu, kus eraldi lepitakse kokku töö kvaliteedis, valmimise tähtaegades ja konfidentsiaalsuses.
 

Tähtajad |

Pakutavad teenused kohandame vastavalt oma klientide vajadustele. Üheks kõige olulisemaks nõudeks on operatiivne teenindus. Meiega on võimalik kontakti saada ka väljaspool tööaega. Kvaliteet ja kiirus — need on kaks peamist seika, millega oleme saavutanud oma klientide usalduse.
 

Meie kõige sagedamini kasutatavad tõlkesuunad ungari keele puhul:

inglise - ungari
prantsuse - ungari
saksa - ungari
hispaania - ungari
rootsi - ungari
poola - ungari
tšehhi - ungari
slovaki - ungari
sloveenia - ungari
taani - ungari
rumeenia - ungari
bulgaaria - ungari
läti - ungari
leedu - ungari
vene - ungari
eesti - ungari
norra - ungari
soome - ungari
islandi - ungari
ukraina - ungari
itaalia - ungari
ungari - läti
ungari - inglise
ungari - vene
ungari - prantsuse
ungari - saksa
ungari - leedu
ungari - taani
ungari - rootsi
ungari - bulgaaria
ungari - eesti
ungari - ukraina
jne.
 
Vajadusel võime abi pakkuda ka muude keelte osas. Täpsema informatsiooni saamiseks võtke ühendust info@balticmedia.com.
 

Ungari keele teenused 

Lisaks enamlevinud tekstitöötlusprogrammidele, nagu muuhulgas Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker jt. kasutame ka spetsiaalset tõlketarkvara nagu Trados SDL, Trados Translator’s Workbench ja Trados MultiTerm, Wordfast, koostades nende abil ka kliendi terminoloogilisi andmebaase.
 
Lisaks pakume teksti konverteerimist PC formaadist Macile ja vastupidi, ettevalmistamist trükkimiseks.
 

Meie spetsialistid on ka kogenud veebilehekülgede ja tarkvara ungari keelele lokaliseerimisel ja TV-programmide, filmitreilerite, videomängude, raadiosaadete, reklaamide jaoks ungarikeelsete subtiitrite, pealelugemise ja dubleerimise ettevalmistamisel.  

Mõned meie kliendid